آرشیو اخبار

معرفی خدمات شرکت رسوب آب پویا

اين شركت در سال 89 مجوز تأسيس آزمايشگاه شيمى با همكارى مؤسسه استاندارد براى آزمايشات شيميايى و ميكروبى نموده و اين آزمايشگاه با تجهيزات كامل آزمايشگاهى در ابتداى سال 90 راه اندازى گرديد.

ادامه خبر ...