تماس با ما
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
تلفن
موضوع
پیام

 

دفتر فروش:
تهران - خیابان بهار شمالی – بعد از چهارراه طالقانی – روبه رو اداره برق – پلاک 219 -  واحد 2
تلفن : 36-77655035  ،  77514529 ،  77514532 ، 4-77646102 ،
1- 77637850، 77655018 
فکس: 77655019-021

کارخانه :
اشتهارد – بلوار ابوریحان – حافظ شرقی – دشتستان سوم – نگارستان دوم – قطعه 399

آزمایشگاه:
تهران - خیابان بهار شمالی – بعد از چهارراه طالقانی – روبه رو اداره برق – پلاک 219 -  واحد 3
تلفن : 50-77656949-021
فکس: 77655019-021